Corona protocol voor alle activiteiten

De basisregels blijven ten alle tijde van kracht, ook de regels die niet speciaal op club betrekking hebben: 

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je in contact geweest met iemand met klachten: blijf thuis tot je een negatieve testuitslag hebt.
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes, ook op de surfclub.

Voor in en rond de surfloods gelden de volgende bepalingen:

 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Volg de aanwijzingen op van de corona-coördinator en van het bestuur en de trainers
 • Op ieder moment mogen maximaal 2 personenin de surfloods komen om bijvoorbeeld spullen uit de berging te halen.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in binnenruimtes van de vereniging.
 • Onz clubruimte boven en de kleedkamers en douches zijn gesloten. Het toilet mag open blijven, maar we zijn daarvoor afhankelijk van Watersportcentrum Vlietland.

Surfles, dinsdagavondtraining en Sunday Surf:

 • Sporters t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten op de sportaccommodatie* onderling geen 1,5 meter afstand te houden en kunnen onderling wedstrijdjes varen bij de eigen vereniging.
 • Sporters vanaf 27 jaar mogen op de sportaccommodatie met maximaal 4 mensen sporten waarbij zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Hierbij kunnen meerdere groepjes van 4 personen sporten, mits zij duidelijk als aparte groepjes trainen/les krijgen.
 • Train zoveel mogelijk in een vaste samenstelling.
 • De trainer, instructeur of begeleider zal geforceerd stemgebruik vermijden.
 • Trainers, instructeurs en coaches worden niet aangemerkt als contact beroep, zij moeten dus 1,5 meter afstand houden tot de sporters.
 • Ouders/verzorgers en overig publiek mogen niet blijven kijken.
 • Als ondersteuning van een ouder/verzorger noodzakelijk is bij de training van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de locatie aanwezig te laten zijn.
 • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.

Zie ook:

Watersportverbond over corona

RIVM over corona

Rijksoverheid over corona